Adunări Generale ale Acționarilor

Aici puteți găsi adunările generale ale acționarilor ROCA Industry (Holdingrock1).

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 26 octombrie 2022.

Documente AGA:

Convocator AGEA


Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote
Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVoteProiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry (Holdingrock1), convocată pentru data de 14 iunie 2022.

Hotărâri AGA:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)

Documente AGA:

Convocator AGEA

Nota referitoare la achiziția Dial


Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVoteBuletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVoteProiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor ROCA Industry (Holdingrock1), convocate pentru data de 27 aprilie 2022.


Hotărâri AGA:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)


Documente AGA:

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

CV-uri Candidati Membri Consiliu de Administratie:

Proiect hotărâre