Adunări Generale ale Acționarilor

Aici puteți găsi adunările generale ale acționarilor ROCA Industry.

Acționarii au posibilitatea să își exercite dreptul de vot prin utilizarea de mijloace electronice de vot de pe orice dispozitiv conectat la internet, conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018 și informațiilor disponibile în convocatoarele adunărilor generale ale acționarilor.

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocate pentru data de 29 aprilie 2024.

Convocator AGOA și AGEA

Documente AGOA:

Situatiile financiare individuale OMF nr. 1802/2014

Raportul de audit individual OMF nr. 1802/2014

Raportul administratorilor OMF nr. 1802/2014

Situatiile financiare individuale IFRS

Situatiile financiare individuale IFRS format ESEF

Raportul de audit individual IFRS

Situatiile financiare consolidate IFRS

Situatiile financiare consolidate IFRS format ESEF

Raportul de audit consolidat IFRS

Raportul administratorilor IFRS

Buget De Venituri si Cheltuieli Individual 2024

Buget Consolidat 2024

Politica de remunerare

Plan propus de tip Stock Option Plan

Nota descarcare de gestiune administratori


Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice

Formular vot AGOA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote


Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice

Formular vot AGOA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote


Proiect Hotarare AGOA


AGEA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote


Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote


Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocate pentru data de 18 septembrie 2023.

Hotarari AGOA si AGEA:

Hotararea AGOA

Hotararea AGEA


Documente AGOA si AGEA:

Convocator AGOA și AGEA

Act constitutiv propus spre aprobare


AGOA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice

Formular vot AGOA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVoteBuletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice

Formular vot AGOA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVoteCV Membru al Comitetului de Audit si Risc

CV Sorin Man


Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGOA


AGEA

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVoteBuletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVoteProiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 20 decembrie 2023.

Hotarari AGEA:

Hotararea AGEA


Documente AGEA:

Convocator AGEA


Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote
Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote
Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocata pentru data de 20 noiembrie 2023.

Hotarari AGOA:

Hotararea AGOA


Documente AGOA:

Convocator AGOA


Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice

Formular vot AGOA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice

Formular vot AGOA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote

Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGOA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 22 iunie 2023.

Horarea AGEA:

Hotararea AGEA din 22 iunie 2023


Documente AGEA:

Convocator AGEA

Nota referitoare la punctele de pe ordinea de zi


Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVoteBuletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVoteProiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 16 noiembrie 2022.

Hotărâri AGA:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)


Documente AGA:

Convocator AGOA

Nota privind remuneratia membrilor Consiliului de Administratie


Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGOA persoane juridice

Procura speciala AGOA persoane juridice - document actualizat in 31 octombrie 2022

Formular vot AGOA persoane juridice - document actualizat in 31 octombrie 2022

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVoteBuletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGOA persoane fizice

Procura speciala AGOA persoane fizice - document actualizat in 31 octombrie 2022

Formular vot AGOA persoane fizice - document actualizat in 31 octombrie 2022

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVoteCV-uri Candidati Membri Consiliu de Administratie:


Lista finala a candidatilor propusi


Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGOA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1, convocată pentru data de 26 octombrie 2022.

Hotărâri AGA:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)


Documente AGA:

Convocator AGEA


Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVote

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVote
Proiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry (Holdingrock1), convocată pentru data de 14 iunie 2022.

Hotărâri AGA:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)

Documente AGA:

Convocator AGEA

Nota referitoare la achiziția Dial


Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Procura generala AGEA persoane juridice

Procura speciala AGEA persoane juridice

Formular vot AGEA persoane juridice

Procedura inregistrare acționar persoana juridica eVoteBuletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

Procura generala AGEA persoane fizice

Procura speciala AGEA persoane fizice

Formular vot AGEA persoane fizice

Procedura inregistrare acționar persoana fizica eVoteProiect hotărâre

Proiect Hotarare AGEA

Puteți descărca mai jos documentele referitoare la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor ROCA Industry (Holdingrock1), convocate pentru data de 27 aprilie 2022.


Hotărâri AGA:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)


Documente AGA:

Buletine vot & Procuri speciale persoane juridice:

Buletine vot & Procuri speciale persoane fizice:

CV-uri Candidati Membri Consiliu de Administratie:

Proiect hotărâre